مهندسی کامپیوتر

تجهیزات مورد نیاز در یک ISP

تجهیزات مورد نیاز در یک ISP

Modem

Multi Port

Server

Hub

GateWay

Router

Dish

همان طور که میدانید برای اتصال به اینترنت باید حتما به یک مرکز ISP متصل شد.بدین منظور باید در کامپوترclientحتما یک دستگاه فکس مودم وجود داشته باشد تا از طریق آن بتواند با گرفتن شماره تلفن مرکزISPو وارد کردن user name,password مناسب به اینترنت متصل شود.

Modem

مودم ها انواع گوناگونی دارند از جمله External,Internal,PCI modemsو...که معروف ترین مودمهایی که در مراکز سرویس دهی اینترنتی بکار میروند از نوعExternalهستند.این نوع مودمها بر اساس پهنای باندی که دارند طبقه بندی می کنند.بهترین نوع این مودمهاD-Link هستند که برای اتصال به سرور اید ابتدا به دستگاهی به نامmoultiport وصل شوند. کار اصلی مودم هماهنگ کردن سرعت مابین server,clientواتصال این دو از طریق پروتکل TCP/IPمیباشد.

MultiPort

Moxaاز جمله بهترین نوعMoultiPortها هستند.این دستگاه دارای چند پورت ورودی میباشد که هر کدام از یک مودم به دستگاه وصل میشودو دارای انواع گوناگون ...و32و16و12و8پورته میباشند.مودمهای متصل شده به این دستگاه به وسیله یک کابل خروجی از دستگاه خارج شده و به سوکت مربوطه بر روی کارت PCIمخصوص moultiportبر روی سرور متصل میشوند.از این طریق است که یک خط تلفن میتواند به سرور وصل شود.

Server

سرورهای مراکز سرویس دهی اینترنت از جمله مهمترین ارکان اصلی آن مرکزبه حساب می آیند. مهمترین نکته انتخاب یک سیستم عامل مناسب برای سرور میباشد.سیستم عامل مورد نظر بایددارای قابلیت هایی نظیرسرعت وامنیت و...باشد. سیستم عامل هایی که امروزه بکار میروند شامل:

Linux-Unix-Windows2000-Windows NT 4.0هستند.که بهترین آنها Linux است.که قابلیت های آن شامل امنیت فوق الاده بالای آن-در دسترس بودن source آن و بالا بودن امنیت آن.

Hub

در یک مرکز سرویس دهی اینترنت باید حداقل یک hubیا shub وجود داشته باشد.کار اصلی این دستگاه اتصال دستگاههای موجود در شبکه برای ارطباط با یکدیگر و گرفتن سرویس میباشد.بسته به نوع شبکه ای که که در آن کار میکنید میتوانید hub مورد نظر خود را از نوع 100/10و 1000/10و...

انتخاب کنید.hubهای 100/10 مخصوص شبکه Enternet وhubهای 1000/10مخصوص شبکه های Fast Enternetمیباشد.shubها علاوه بر داشتن قابلیت های hub دارای توانمندی switchمیباشد.یعنی دارای قدرت تصمیم گیری بالاهستندومیتوانند با داشتن پورت اضافی یک اینترنت را به یک شبکه وصل کند.انواعhubها عبارتند از:D-Link,Compex,Reckwell و ...

Gateway

مهم ترین و اساسی ترین وسیله ای که در یک مرکز سرویس دهی اینترنت مورد استفاده قرار می گیردgateway و یا gateway میباشد فرق اصلی این دو دستگاه این است که router دارای جداول مسیر یابی است ولی gateway صرفا به عنوان دروازه عمل میکند. کار gatewayاتصال بین دو شبکه است بر روی این دستگاه باید سیستم عاملی نصب شود تا به کمک آن بتوان ستهای لازم را انجام داد سیستم عامل انتخابی معمولاLinux است به هر gateway از طرف شرکت سرویس دهنده ماهواره ای آدرس IP داده میشود که با این آدرس است که یک gateway میتواند حضور خود را در شبکه جهانی اینترنت اعلام نماید.

Router

Router هم مانند gateway جهت اتصال به اینترنت بکار میرودودارای آدرس های IP میباشد و به این طریق در اینترنت شناخته می شودو کار مسیر یابی را انجام می دهد. Routerها دارای سیستم عامل هستند تا توان آنها را ست کرد و سخت افزارهای جانبی را به آنها وصل کرد.سیستم عامل نصب شده بر روی این دستگاه معمولا Linux است. Router ها دارای انواع گوناگونی هستند. Router ها ی سری شرکت cisco از جمله معروف ترین مسیر یابها هستند.

Dish

جهت دریافت و اتصال امواج نیازمند بشقابهای ماهواره ای هستیم. بشقابهای بکار گرفته شده در مراکز سرویس دهی اینترنت با توجه به پهنای باند مرکز ISP و نیز با توجه به شرایط اقلیمی آب و هوا با هم فرق دارند.قطر بشقاب بسته به پهنای باندISP میتواند مابین 96 سانتیمتر تا 120 سانتیمتر متفاوت باشد.بر روی این بشقابها و درست در مرکز کانونی آن باید Tranceviewer و LNB قرار بگیرد.

 

                                                                                                                     الهام پژهان

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۵ساعت ۲۱:۳۶ بعد از ظهر  توسط جمعی از دانشجویان مهندسی کامپیوتر  |